O gradu

Podaci o Tuzli, jednom od najstarijih naselja na tlu Bosne i Hercegovine, potiču još iz davne 950. godine p.n.e. za vrijeme vizantijskog cara Porfirogeneta. Preci današnjih žitelja Tuzle dali su naselju ime Soli, koje je ušlo u satsva srednjovjekovne bosanske države. Župa Soli se u sastavu srednjovjekovne bosanske države održala sve do 1463. godine, kad su je osvojili Turci i grad prozvali Tuzla, što na turskom jeziku znači so. Naziv Donja Tuzla Austro-Ugarska vlast mijenja 1910. godine i gradu ostaje samo naziv Tuzla. Čak i riječica Jala koja protiče kroz grad, svoj naziv duguje grčkoj riječi "jalous", što na grčkom znači so. Kasnije je ova naseobina dobila naziv Salines, budući da su ovom pokrajinom vladali i Rimljani.

Danas Tuzla pokriva površinu od 303 kvadratna kilometra ima preko 150 000 stanovnika i smještena je na obroncima planine Majevice u srednjem dijelu sjevernoistočne Bosne i predstavlja središte Tuzlanskog kantona.

Pozdravno pismo

Poštovane kolegice i kolege,

Čast nam je da Vas u ime Organizacionog i Naučnog odbora Kongresa pozovemo na Sedmi kongres fizikalne i rehabilitacijske medicine Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem, koji organizujemo u Tuzli , u prelijepom ambijentu hotela “Mellain ” , od 27. do 30. septembra 2018. godine.

Fizikalna medicina i rehabilitacija je dinamična grana medicine koja primjenjuje inovativne specijalizirane programe u liječenju, što zahtjeva kontinuirano istraživanje, praćenje najnovijih dostignuća, razmjenu znanja i evaluaciju vlastite prakse.

Želja nam je da ovaj naučni skup održimo na visokom stručnom i profesionalnom nivou , te smo osim vodećih eksperata iz zemlje pozvali i eminentne predavače i eksperte iz regiona i inostranstva.

Kongres će biti prilika da ljekari specijalisti i specijalizanti fizikalne i rehabilitacijske medicine, kolege drugih specijalnosti i naši saradnici, obogate i osvježe svoja znanja, razmijene iskustva i prošire viziju o mogućnostima primjene novih pristupa u liječenju i rehabilitaciji.

Vaše prisustvo i učešće će doprinijeti kvaliteti Kongresa i zajedničkoj želji da nastavimo rad na afirmaciji struke i izaberemo najbolji mogući način u liječenju naših pacijenata. Iskreno se radujemo Vašem dolasku, zajedničkom radu i ugodnom druženju u Tuzli.
Dobro došli !

Predsjednik organizacionog odbora
Prof.dr.med.sc.Mirsad Muftić

Generalni sponzor

logo