Upoznajte članove naših odbora

2278571

Organizacioni odbor

 1. Prof.dr.med.sc. Mirsad Muftić
 2. Prim.dr. Emir Halilbegović
 3. Prim.dr. Hariz Zubčević
 4. Dr. Eldan Lokmić
 5. Prof.dr.med.sc. Ksenija Miladinović
 6. Prim.dr. Vera Aksentić
 7. Doc.dr.med.sc. Azra Delalić
 8. Mr.med.sc.dr. Nataša Tomić
 9. Mr.med.sc.dr. Dragana Dragović - Cvjetković
 10. Doc.dr.med.sc. Maida Zonić - Imamović
 11. Mr.med.sc.dr. Samiha Hodžić
 12. Mr.med.sc.dr. Sandra Trivunović
 13. Doc.dr.med.sc. Amela Čičkušić
 14. Mr.med.sc.dr. Ana Vidačak
 15. Dr.sci. Sabina Sarić
05423

Naučni Odbor

1. Prof.dr.med.sc. Narcisa Vavra-Hadžiahmetović
2. Prof.dr.med.sc. Dijana Avdić
3. Prof.dr.med.sc. Mirsad Muftić
4. Prof.dr.med.sc. Ksenija Miladinović
5. Prof.dr.med.sc. Slavica Jandrić
6. Prof.dr.med.sc. Gordana Stefanovski
7. Prof.dr.med.sc. Mihailo Stefanovski
8. Prof.dr.med.sc. Ljerka Ostojić
9. Prof.dr.ned.sc. Emira Švraka
10. Prof.dr.med.sc. Edina Tanović
11. Prof.dr.med.sc. Tatjana Bućma
12. Prof.dr.med.sc. Amila Kapetanović
13. Prof.dr.med.sc. Goran Spasojević
14. Doc.dr.med.sc. Maida Zonić-Imamović
15. Doc.dr.med.sc. Mladenka Naletilić
16. Doc.dr.med.sc. Asja Hotić Hadžiefendić
17. Doc.dr.med.sc. Muris Pecar
18. Doc.dr.med.sc. Azra Delalić
19. Doc.dr.med.sc. Šahza Kikanović
20. Doc.dr.med.sc. Tatjana Nožica Radulović
21. Doc.dr.med.sc. Amela Čičkušić
22. Doc.dr.med.sc. Vesna Miljanović Damjanović
23. Doc.dr.med.sc. Igor Sladojević
24. Doc.dr.med.sc. Dževad Džananović
25. Doc.dr.med.sc. Tamara Popović
26. Prof.dr.med.sc. Milica Lazović
27. Prof.dr.med.sc. Isabele Richard
28. Prof.dr.med.sc. Jean-Francois Mathe
29. Prof.dr. Osman Sinanović

qtq50-ma6n4T

Počasni Odbor

1. Prof.dr.med.sc. Ešref Bečirović
2. Prof.dr.med.sc. Nedima Kapidžić - Bašić
3. Prof.dr.med.sc. Suada Kapidžić - Duraković
4. Prof.dr.med.sc. Džemo Pecar
5. Prim.dr. Željko Mišanović

Untitled-1

Kongresni sekretarijat

 1. Prim.dr. Emir Halilbegović, fizijatar
 2. Dr. Asmir Konjić, fizijatar
 3. Vesna Keranović, dipl. med. sestra
 4. Subhija Glinac, med. sestra
 5. Mersiha Idrizović, prof
 6. Mr.sc. Alma Glinac, dipl. edukator rehabilitator
 7. Mirela Smajić, dipl. bachelor ekonomije